De lidgeldfacturen voor volgend seizoen zijn verstuurd. Mogen we u vragen om tijdig te betalen en niet te wachten tot u van ons een betalingsherinnering ontvangt? De lidgelden vormen samen met de bar, events en sponsoring onze inkomsten. Met de corona-crisis bleef een groot deel van onze uitgaven doorlopen, maar heeft de club verschillende maanden geen inkomsten uit de bar, events en speciale tornooien (zoals Halloween en Beach). Onze club is financieel stabiel, maar tijdige betaling van de lidgelden helpt ons om het nieuwe seizoen optimaal voor te bereiden.

Indien gewenst, kan u de factuur in delen betalen, met in acht name van een volledige betaling uiterlijk op 31 augustus. Hiervoor kan u contact opnemen met het secretariaat (info@victory.be).
Wie na 31 augustus overschrijft, betaalt een toeslag van € 100.

Bijkomende informatie (enkel beschikbaar als je bent ingelogd op TWIZZIT).


Waar vind ik mijn factuur terug?

Wat is de waarborg?

Bondsbijdrage?

Familiebijdrage?

Maximumfactuur?

Trainingsschema online?

Hockeyen bij Royal Victory Hockey Club

Wij wensen jullie een mooie (hockey) zomer - en graag tot volgend seizoen!

LIVE HOCKEY. LOVE VICTORY.