29/05/2017 - Overeenkomstig het reglement van obligatielening 2008 werd overgegaan tot de uitloting door een onschuldige hand. In bijlage vindt u de lijst met uitgelote nummers. De uitbetaling zal in juli gebeuren, na goedkeuring door de Raad van Bestuur. De eigenaars van de getrokken loten zullen individueel worden verwittigd.

Lotenlening 2017