9/03/2018 - Autobestuurders hebben het de laatste week mogen ondervinden: er schort iets aan de afstelling van de verkeerslichten aan het kruispunt Kattenbroek / Prins Boudewijnlaan. Onze gemeentediensten zijn op de hoogte en proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen binnen hun bevoegdheden. Vermits het over een gewestweg gaat, zijn er namelijk hogere overheden mee gemoeid.

Maar zoveel autoverkeer in en rondom een sportzone in openlucht brengt ook heel veel fijn stof met zich mee. Kranten en tijdschriften staan er vol van. Een slimme, (en sportieve) Victoriaan die begaan is met de gezondheid en veiligheid van iedere sporter komt dan toch maar beter met de fiets! Of spreekt af om te carpoolen. Dat bespaart ons ook nog veel parkeerellende. Met dank!