Terecht hechten veel beoefenaars en ouders veel belang aan goed gevormde lesgevers, trainers en coaches zodat zij weten dat zij zelf en/of hun kinderen in goede handen zijn. Bovendien erkennen heel wat instanties zoals gemeenten, provincies, scholen, buurtsportwerkingen dit diploma. Daarnaast geven ook heel wat gemeenten extra subsidies aan sportclubs die over geschoolde lesgevers beschikken. Reden te meer dus om je als trainer bij te scholen!

De Vlaamse Hockey Liga is gestart met de uitbouw van de opleidingen Hockey in samenwerking met de Vlaamse Trainerschool (VTS/BLOSO). De Vlaamse Trainersschool richt zich in de eerste plaats tot de vele vrijwilligers die in de sportclubs actief zijn. We spreken hier over sporttechnische bijscholingen waaronder de vorming van initiators en trainers (trainer A en Trainer B). Onze club heeft er alle belang bij te kunnen beschikken over goed gevormde lesgevers, trainers en begeleiders.


Voor Hockey worden volgende opleidingen uitgewerkt :

  1. Initiator Hockey (om training te geven aan beginnende hockeyers)
  2. Trainer B Hockey (provinciaal en nationaal niveau)
  3. Trainer A Hockey (internationaal niveau)

De hockeylevels 1 (nu initiator) en 2 (nu trainer B) die je vroeger hebt behaald, worden jammer genoeg niet erkend door BLOSO / VTS.
Voor meer info over de Vlaamse Trainerschool, surf naar www.bloso.be/vts
Vragen? Interesse? Neem dan contact op met Cindy Vanduffel op volgend mailadres: cindy.vanduffel@hockeyvl.be