De VHL verwelkomt een nieuwe voorzitter, in de persoon van Christophe Denayer, die voor de komende vier jaar is verkozen met 98% van de stemmen.

Lees meer...


Zoals iedere twee jaar is de Gewone Algemene Vergadering in juni ook de gelegenheid voor de verkiezing van nieuwe bestuurders voor de VHL, de LFH en de KBHB. Samen met de bestuurders wier mandaat nog twee jaar loopt, zullen zij de nieuwe Bestuursorganen van de drie entiteiten vormen.

Dit jaar moesten ook de Voorzitters van de drie entiteiten worden gekozen. Marc Coudron, sinds 2005 Voorzitter van de KBHB, mocht zich volgens de statuten niet meer herkiesbaar stellen. Yves Henet, Voorzitter van de LFH, had deze ambitie wel, terwijl Patrick Keusters, zijn Nederlandstalige tegenhanger, zich kandidaat stelde voor het voorzitterschap van de KBHB om Marc Coudron te vervangen, waardoor zijn plaats bij het VHL vrij kwam.

Proficiat ook aan onze Victoriaan Leo Lucas, hij werd eveneens herkozen als bestuurder bij VHL en zetelt ook de komende 4 jaar in het bestuur van VHL.

Patrick Keusters nieuwe voorzitter van de KBHB!