23/10/2020 - Conform de internationale richtlijnen wordt voortaan geen rekening meer gehouden met het al dan niet dragen van een mondmasker in een transportmiddel bij het classificeren van de contacten.

De richtlijn luidt als volgt: een persoon die >15 minuten samen met de index heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt wordt als hoog-risico contact beschouwd.

Dit werd aangepast in de richtlijn.

Dit betekent concreet: als je carpoolt, en iemand van de wagen ontwikkelt symptomen in de 2 dagen daarop en test positief, dan is iedereen in de wagen een hoog risico contact en moet die 10 dagen in quarantaine...