26/04/2021 - Vandaag is, na het laatste Overlegcomité, voor onze sport een nieuwe versoepeling ingegaan voor de leeftijdscategorie vanaf 19 jaar. Voor de andere leeftijdscategorieën verandert er momenteel niets.

Er heerst momenteel nog te veel onduidelijkheid over de concrete versoepelingen (voor de sportsector) die vanaf 8 mei kunnen ingaan. De KBHB wacht op de concrete teksten van het ministerieel besluit en bijgaand protocol. Wij houden jullie op de hoogte van zodra de KBHB kan beslissen over het al dan niet heropstarten van de wedstrijden.

Wij zijn alvast verheugd om jullie spoedig terug te kunnen ontvangen op ons terras van de Vic.

Klik op lees meer voor de voor hockey geldende regels, met in het vet de wijziging tov. de communicatie van 26/03/2021.


TRAININGEN 

Vanaf 19 jaar

Er mag outdoor zonder contact getraind worden per bubbel van maximaal 10 personen:

 • trainer inbegrepen in de 10 personen
 • afstandsregel (1,5 m) moeten te allen tijde door iedereen worden gerespecteerd
 • de trainer moet verplicht een mondmasker dragen en te allen tijde 1,5 m afstand houden

Verschillende bubbels van 10 personen per veld zijn toegelaten:

 • op basis van de afmetingen van een volledig hockeyveld zijn max. 4 bubbels van 10 mogelijk per volledig veld
 • elk deel van het veld waar een bubbel actief is, moet fysiek gescheiden worden van de andere delen waar andere bubbels spelen

Er mag geen contact zijn tussen spelers onderling:

 • d.w.z. dat binnen dezelfde en tussen verschillende bubbels wedstrijden, ook van andere clubs, NIET toegelaten zijn!

U7-U12

Er mag buiten met contact getraind worden per bubbel van maximaal 10 personen:

 • trainer niet inbegrepen in de 10 personen
 • de trainer moet verplicht een mondmasker dragen en te allen tijde 1,5 m afstand houden

Meerdere bubbels van 10 personen per veld zijn mogelijk:

 • op basis van de afmetingen van een volledig hockeyveld is 4 bubbels van 10 per volledig veld (1 bubbel van max. 10 personen per kwart veld) het maximum;
 • elk deel van het veld waar een bubbel actief is, moet fysiek gescheiden worden van de andere delen waar andere bubbels spelen

Geen contact tussen verschillende bubbels onderling:

 • d.w.z. dat wedstrijden tegen andere bubbels (of clubs) NIET toegelaten zijn!

 U14-U19  

Er mag met contact getraind worden per bubbel van maximaal 10 personen:

 • trainer niet inbegrepen in de 10 personen
 • de trainer moet verplicht een mondmasker dragen en te allen tijde 1,5 m afstand houden

Meerdere bubbels van 10 personen per veld zijn mogelijk:

 • op basis van de afmetingen van een volledig hockeyveld 4 bubbels van 10 per volledig veld (1 bubbel van max. 10 personen per kwart veld) het maximum;
 • elk deel van het veld waar een bubbel actief is, moet fysiek gescheiden worden van de andere delen waar de andere bubbels spelen

Geen contact tussen verschillende bubbels onderling:

 • d.w.z. dat wedstrijden tegen andere bubbels (of clubs) NIET toegelaten zijn!

 We danken je van harte voor je blijvende inspanningen om deze regels op te volgen.