Onze club kreeg via de VHL een mooi bedrag toebedeeld uit het “Jeugdsportfonds" van Sport Vlaanderen. We worden beloond voor onze investeringen die we de laatste jaren gedaan hebben op vlak van:

  • arbitrage
  • trainersopleidingen
  • basiswaarden rond ethiek en fairplay uitdragen
  • integratie met o.a. G-hockey

Bedankt aan IEDEREEN die heeft bijgedragen tot dit succes!