TRAININGEN

 Voor alle leeftijdscategorieën (jeugd + volwassenen)

Outdoor trainen met contact mag per bubbel van maximum 25 personen:

  • Trainers NIET inbegrepen in de 25 personen
  • Trainer moet verplicht een mondmasker dragen en steeds 1,5 m afstand houden
  • Waar meerdere ploegen samen trainen en de kans bestaat dat je met meer dan 25 op een half veld komt, spreek je best vooraf af wie komt. Dat kan bijvoorbeeld door je aanwezigheid op training te bevestigen via Twizzit

Maximum 25 spelers (+ trainer/s) per half veld:

  • Deze 25 mogen verdeeld worden in 1 bubbel van 25 en 2 bubbels van 12, enz.
  • Elk deel van het veld waar een bubbel actief is, moet fysiek gescheiden worden van andere delen waar andere bubbels spelen

Wedstrijden tussen verschillende bubbels zijn nog steeds NIET toegelaten

  • Binnen eenzelfde bubbel van maximum 25 mag je wel matchen

Zoals eerder meegedeeld, wachten we vol ongeduld op de mogelijke beslissingen van het Overlegcomité om wedstrijden voor amateursporters opnieuw toe te laten. Hopelijk volgt de bevestiging na het Overlegcomité van 11 mei.