Log in

Alle leden kregen voor de zomervakantie een uitnodiging tot het betalen van het lidgeld 2021-2022 verstuurd vanuit Twizzit. Bericht niet ontvangen? Controleer dan je spaminstellingen én je gegevens in Twizzit, zowel bij je persoonlijke account als bij je familiegegevens. Zeker als je onlangs verhuisd bent of een nieuw GSM-nr of email adres hebt. Je kan je factuur tevens raadplegen via je Twizzit account, mijn twizzit - mijn facturatie

Alvast bedankt aan de leden die hun factuur reeds betaald hebben. Vermijd een administratieve toeslag en zorg ervoor dat je volledige factuur betaald is vóór 31 augustus! De betalingen in Twizzit zijn bijgewerkt t/m 10 augustus 2021. Heb je intussen wel betaald maar kreeg je nog een automatische friendly reminder, dan mag je dat bericht negeren.

Ga naar Twizzit om in te loggen op je account.

Klik op Mijn Twizzit en ga in de navigatie naar Mijn Facturen

U vindt hier de facturen en creditnota's aangerekend sinds de start van uw lidmaatschap.

Op de bijzondere algemene vergadering van Royal Victory Hockey Club vzw van 13 oktober 2016 werd met een grote meerderheid van onze leden de aanrekening goedgekeurd van een bijdrage van 25 EUR/lid ter financiering van het Masterpitch-project (bouw van 2 nieuwe watervelden en een clubhuis).

De bijdrage van 25 EUR/lid ter financiering van het Masterpitch-project, voor het eerst gefactureerd seizoen 2017-2018, blijft gehandhaafd. 

De waarborg (€75) wordt aangerekend bij nieuwe leden of bij herinschrijvingen (niet voor de wanderers).

Leden die hun lidmaatschap niet wensen te verlengen krijgen deze waarborg van €75 terugbetaald bij tijdige, correcte uitschrijving uiterlijk in december van het kalenderjaar van opzeg. De waarborg wordt aangerekend bij nieuwe leden of bij herinschrijvingen (niet voor de wanderers).

Je officiële uitschrijving dien je ten laatste op 30 juni in via het uitschrijvingsformulier en wordt ook via email bevestigd.

Elk lid aangesloten bij de Belgische Hockeybond, betaalt jaarlijks een bondsbijdrage. Dit bedrag dekt (deels) de kosten die de club betaalt aan de hockeybond voor oa. inschrijving van de leden, inschrijving van de competitieploegen, opleiding Drillster scheidsrechter, nationale arbitrage en Bondsverzekering.

Elk gezin (wonend op hetzelfde adres) betaalt een familiebijdrage van €30 voor het lidmaatschap van onze vzw, ook wanneer slechts één persoon lid is. Er is wel een vrijstelling voor een gezin met slechts één lid die de leeftijd heeft tussen 26j en 30j.

Vanaf het derde spelend lid in éénzelfde gezin, wonend op zelfde adres, wordt automatisch een gezinskorting van €20 in mindering gebracht op de lidgeldfactuur. 

Er is een maximumbedrag vastgesteld per gezin (voor seizoen 2021-2022 is dit €1500). De waarborg bijdragen vallen niet onder de maximumfactuur en komen bovenop het maximumbedrag.

Royal Victory H.C.
Kattenbroek 5
2650 Edegem

+32 (0)3 457 15 33
info@victory.be
cc@victory.be

© 2019, website powered by Twizzit.com