Het seizoen heeft een vreemde wending genomen, maar met het materiaalteam zijn we al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen! Hiervoor nodigen we naar jaarlijkse gewoonte alle keepers en PV's uit om hun keeperszak te komen inleveren of te laten nakijken. Jullie zijn welkom op 13-14 juni, 20 juni of 28 juni. Sommige momenten zijn nog voor het einde van de trainingen, maar om volgend seizoen optimaal te kunnen voorbereiden, kunnen we helaas niet wachten tot na de trainingen.
We zorgen voor voldoende afstand en tijd voor elke keeper, gelieve je dan ook strikt te houden aan het ingeschreven tijdsslot. Niet op tijd = niet geholpen. Vergeet ook niet om je pc-maskers mee te nemen voor je waarborg! Indien niet de keeper de pc-maskers heeft, gelieve die dan mee te geven met hem/haar, zodanig dat we geen onnodig verkeer op de club creëren. Afhankelijk van het weer, zullen wij ofwel op het grasveld achter het oude clubhuis staan, ofwel binnen in het oude clubhuis (een ingang langs het terras en een ingang langs de hoofddeur).