Klik op deze link om het sportief reglement VHL te raadplegen.

De belangrijkste aanpassingen zijn in het rood aangeduid en betreffen:

• de verplichting om een uitgestelde wedstrijd in de laagste afdelingen te spelen binnen een termijn van 60 dagen; 
• de afschaffing van de Bekercompetities in de jeugdafdelingen; 
• de afschaffing van de verlengingen (daar waar ze van toepassing waren) ; 
• de leeftijdsvoorwaarden (en afwijkingen) in de Junior Veteranen en Veteranen; 
• de nieuwe bepalingen m.b.t. de jeugdcategorieën; 
• aanvullende informatie m.b.t. de controle van de velden, de verlichting, …