Wanneer je tijdens een training of wedstrijd een sportletsel oploopt, vraag je in het Clubhuis steeds een aangifte-formulier voor de verzekering, ook wanneer je twijfelt of het letsel ernstig genoeg is om een arts te raadplegen. Het is veel gemakkelijker om de volgende week het formulier ongebruikt terug te bezorgen, dan nadien nog eens extra langs de dokter te moeten voor de nodige papieren.

Je bezorgt het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan het Victory-secretariaat (indien gesloten, steek je het in de zwarte brievenbus onderaan de trap in het Clubhuis). Men vraagt heel wat persoonlijke gegevens: vul dit allemaal in en vergeet het strookje van het ziekenfonds niet! Wacht zeker geen maanden om je aangifteformulier binnen te brengen, je riskeert dat de aangifte niet meer ontvankelijk wordt verklaard door de verzekeringsmaatschappij!!

Wij bezorgen via onze sportfederatie dit formulier aan de verzekeraar die je een persoonlijk dossiernummer zullen toekennen.
Je betaalt en bewaart alle rekeningen (dokters, kine, apotheek, ...) en recupereert zelf het gedeelte dat het ziekenfonds terugbetaalt. Daarna kan je met de originele gedetailleerde medische onkosten en attesten die het ziekenfonds je bezorgt, de rest vande gemaakte kosten indienen bij de verzekering voor vergoeding. Gelieve te noteren dat de polis een contractuele vrijstelling van € 25,00- voorziet.

En nu maar hopen dat je dit allemaal gelezen hebt, maar nooit nodig hebt ...

Verzekerde waarborgen

Sommige ziekenfondsen of werkgevers voorzien een terugbetaling van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor sportclubs. 

Informeer hiernaar!

Wanneer je ons de nodige formulieren bezorgt (via post of zwart brievenbusje onderaan de trap in het Clubhuis) vullen wij ze met plezier in, uiteraard pas na ontvangst van uw lidgeld!

Voeg er een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde omslag bij, dan sturen wij alles onmiddellijk terug!
Formulieren zonder omslag kunnen afgehaald worden op het secretariaat (tijdens de openingsuren) of bij de barman. Uit ervaring weten we dat dit vaak mis loopt, dus best een geadresseerde omslag + postzegel.

6/10/2017 - Medisch attest niet langer verplicht!

Voor Sport Vlaanderen was het medisch attest geen verplichting en voor de verzekeringen zijn die ook niet nodig. De medische commissie (MC) is ook voorstander om de verplichting voor een medisch attest van sportgeschiktheid voor volwassenen te laten vallen.

De reden is dat het is immers de verantwoordelijkheid van de sporter zelf om na te gaan of hij/zij medisch geschikt is en te beslissen of hij/zij gaat hockeyen. De MC stelt dan ook voor om het preventief sportmedisch onderzoek via www.sportkeuring.be te hanteren of om nog op medisch onderzoek te gaan bij een arts met bijgevoegd document: http://www.hockeyvl.be/tiny_mce/plugins/filemanager/files/web/Documenten/Medisch_attest/Medisch_attest_VHL.pdf

De VHL laat de verplichting dan ook vallen met directe ingang. Ook al spelen de VHL leden in een nationale afdeling, dan nog is er geen medisch attest nodig!

OPGELET, dit is ENKEL geldig voor leden van de VHL en wordt niet doorgetrokken naar de leden van de LFH, omdat het medisch attest voor hen wordt opgelegd door het Décret Sport en het Décret Santé.

Als je als speler (jeugd of volwassen) een andere nationaliteit hebt dan de Belgische en uitkomt in een nationale reeks van de Belgische competitie, ben je verplicht om zelf een NOC document in te leveren bij het secretariaat van je club. Deze kun je verkrijgen via de hockeyfederatie van je geboorteland.

Voor spelers met de Nederlandse nationaliteit:

Heb je in de afgelopen 5 jaar gespeeld in de hoofd-of overgangklasse in de Nederlandse hockeycompetitie? Zo ja, ga naar www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/hockeyen-in-het-buitenland-noc, en vul het no objection formulier in en stuur het aan competitie@khnb.nl om een officiele bevestiging te krijgen die je aan het secretariaat van Victory doet toekomen..

Heb je niet/nooit in de Nederlandse hockeycompetie gespeeld, klik dan hier voor een NOC formulier dat je invult en rechtstreeks naar het secretariaat doorstuurt. Hiervoor is geen handtekening nodig van de Nederlandse bond.

14/07/2017 - Vanaf het seizoen 2017-2018 zullen alle spelers, die op groot veld spelen (vanaf U14), een rugnummer moeten dragen. Dit nummer moet uiteraard hetzelfde zijn als op het wedstrijdblad.

Voor het begin van elke wedstrijd dienen de verantwoordelijken van de ploegen (vanaf U14) spontaan de officiële identiteitsbewijzen (met foto) van alle spelers vermeld op het wedstrijdblad te presenteren aan de tegenpartij. Een kopie is toegelaten. 

Vermijd discussies met je tegenstander. Maak een JPG scan van je eID en laadt deze JPG op bij je accountgegevens op Twizzit. 

Binnenkort...
Overig Nieuws
Programmatie 2018-2019
02/08/2018
Park & Ride
23/05/2018
Rugnummers 11-tallen
06/07/2018
Onze nieuwe partner
28/06/2018
Masterpitch - Fase 2
04/07/2018
Seizoen 2018-2019
04/07/2018
Gezocht!
04/07/2018
Summercamp 2018
04/07/2018
Oude hockeysticks gezocht!
21/05/2015
Ik wil hockeyen
17/05/2018

R. Victory H.C.    |    Kattenbroek 5   |   2650 Edegem   |   Tel: 03/457 15 33

© 2015, website powered by Twizzit.com