De ploegen voor het seizoen 2020-2021 zijn gepubliceerd op de site. Zoals eerder meegedeeld, zijn ze het resultaat van een grondige voorbereiding door de sportieve staf.

Hou er rekening mee dat de club enkel ten gevolge van in- en uitschrijvingen nog wijzigingen kan doorvoeren. Eventuele vragen kan je richten aan de respectievelijke categorieverantwoordelijke van het jeugdbestuur, niet rechtstreeks aan de sportieve cel.

Met sportieve groeten,

Het Victory-jeugdbestuur