14/02/2023

Het indoorseizoen is teneinde. Helaas stellen we vast in onze administratie dat niet alle indoorspelers de factuur voor de zaalbijdrage hebben betaald. Op Twizzit kan je bij je accountgegevens zelf nakijken of je in orde bent met de betaling. 

Nog een handvol spelers van de eerste jeugdploegen staat ook achter met het betalen van de topsportfactuur. Kijk dit na zodat je zonder problemen kan starten aan het 2e deel van het outdoor seizoen! 

De leden die voor de betaling van hun lidgeld een afspraak hebben gemaakt om in delen te betalen, herinneren we graag aan deze afspraak. Veelal werden de eerste delen correct betaald, maar is de laatste betaling in de vergeethoek geraakt. Breng zeker je laatste betaling in orde voor de start van de 2e ronde outdoor.

Facturen niet voldaan? Dat betekent niet starten aan de tweede ronde tot de openstaande facturen in orde zijn.

Ik heb geen factuur ontvangen. Waar kan ik die raadplegen?

Facturen worden in juni verstuurd per e-mail naar het gekende e-mailadres in je TWIZZIT account. Leden kunnen hun factuur online opvragen door in te loggen op TWIZZIT. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat je niet van de verplichting je bijdrage te betalen uiterlijk op vervaldatum van de factuur.

Mijn e-mail adres is gewijzigd.

Elk lid van Victory heeft een TWIZZIT account. Bij wijziging van persoonlijke gegevens kan je die zelf aanpassen in MIJN TWIZZIT bij CONTACT DETAILS. Doe dit zowel voor je persoonlijke fiche als je familiefiche.

Op welk rekeningnummer kan ik mijn lidgeldfactuur betalen?

Het lidgeld wordt gestort op rekeningnummer IBAN BE31 0882 8624 3355 met vermelding van je factuurnummer dat begint met LI2200.

Ik ga voor een semester in het buitenland studeren. 
Ik ben zwanger.
Ik ben langdurig/zwaar gekwetst.

Mits het voorleggen van een attest kan je genieten van een speciaal tarief. Neem hiervoor contact met het clubsecretariaat onmiddellijk na ontvangst van je factuur.

Kan ik mijn facturen in delen betalen?

Indien gewenst, kan je je factuur in delen betalen, met inachtname van een volledige betaling uiterlijk op 1 september. Neem hiervoor contact met het clubsecretariaat onmiddellijk na ontvangst van je factuur om een betalingsregeling af te spreken.

Waarvoor dient de waarborg op mijn factuur?

De waarborg dekt de administratieve kosten en financiële verplichtingen bij de hockeybond bij een laattijdig uitschrijven. Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Wil je in het volgende seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op. Mededelingen aan coach, trainer of kapitein - die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht - gelden niet als officiële opzegging! Bij een opzegging na 1 juli wordt je waarborg niet terugbetaald. De waarborg wordt terugbetaald in het najaar volgend op je ontslag, enkel bij een correct uitschrijven (vóór 15 juni).

Wat is de familiebijdrage op mijn factuur?

Lidmaatschap van onze vzw. Dit bedrag wordt aangerekend per gezin, ook wanneer je slechts met één persoon lid bent. Er  is een vrijstelling voor een gezin met slechts één lid én geboren tussen 1/1/1993 en 31/12/1998.

Ik speel geen hockey en heb geen spelende familieleden. Kan ik steunend lid worden van Victory?

Een steunend lid is enkel aangesloten bij Royal Victory H.C., niet bij de VHL/KBHB. Wens je lid te worden van Victory als steunend lid, dan kan dat voor een jaarlijkse bijdrage van € 100. Neem hiervoor contact met het clubsecretariaat

Welke sponsormogelijkheden zijn er om mijn bedrijf/activiteit te promoten binnen de Victory Community?

Ben je geïnteresseerd in onze sponsorformules? Neem contact met de vrijwilligers van het marketing team. Zij bekijken graag samen met jou welke formule best bij jouw bedrijf/activiteit past.

Sponsors