De ploegen voor het seizoen 2022-2023 zijn gepubliceerd op de website. Zoals eerder meegedeeld, zijn ze het resultaat van een grondige voorbereiding door de sportieve staf.

Hou er rekening mee dat de club enkel bij in- en uitschrijvingen nog wijzigingen kan doorvoeren. Eventuele vragen kan je je richten tot de respectievelijke categorieverantwoordelijke van het jeugdbestuur, niet rechtstreeks aan de sportieve cel.

Met sportieve groeten,

Het Victory-jeugdbestuur