Kijk dan na of de tegenstander zijn team heeft doorgestuurd naar de official. Dit kan op 3 manieren opgelost worden:

  • Erop toezien dat de managers op tijd hun team doorsturen naar de official
  • Dat de manager aan de manager van de tegenpartij vraagt om hun team door te sturen
  • Dat de scheidsrechters erop toezien dat de ploegen hun teams hebben opgestuurd en dit VOOR de wedstrijd begint.