Beste Victorianen

De aanleg van ons nieuwe waterveld op het braakliggend stuk grond gaat definitief starten vanaf 31 juli ek. Einde van deze werken is voorzien tegen 15 oktober 2017. 

Bijkomend zullen er ook een aantal omgevingswerken op onze site gebeuren ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe clubhuis in het voorjaar van 2018 en de vervanging van het bestaande zandveld door een nieuw waterveld in de zomer van 2018.  

Zoals jullie al hebben kunnen merken op de presentaties die we de voorbije maanden hebben getoond, is het vrij ingrijpend en zullen we dus voor enkele maanden een "onafgewerkte" site zien.

We hebben een aantal tijdelijke ingrepen voorzien die de mogelijke ongemakken moeten beperken. Meer hierover bij de start van het seizoen.

Onze ganse club kijkt er naar uit om dit mooie en grootse project eindelijk te realiseren. Alle leden zijn hierbij op alle mogelijke vlakken betrokken partij en de club dankt jullie voor jullie steun, jullie enthousiasme, jullie medewerking en jullie begrip.

Tot in september.
Live Hockey. Love Victory.
Love Hockey. Build Victory.